top of page

ISOLASJON

For GLAVA® er ikke norske forhold bare klima, vær- og føreforhold. Det er også geografiske forutsetninger, krav og byggeskikk. Glava er et norsk selskap med strategi og drift tilpasset norske forhold. Dette er forhold vi har jobbet i hver eneste dag siden 1935. Vi har tekniske konsulenter og representanter i hele landet.

 

GLAVA® Isolasjon er spesielt utviklet for norske forhold og norsk byggeskikk. Våre produkter er laget av miljøvennlige råvarer, utviklet for å isolere best. Med vår kompetanse og våre produkter skal GLAVA® redusere energitapet i alle typer bygg. På den måten bidrar vi til at samfunnet kan bruke energiressursene mer effektivt og miljøvennlig.

Miljøspørsmål er komplekse, og det kan ta lang tid å sette seg inn i forskjellige forhold når man skal velge varer. Det gjelder også bygninger. Det nordiske svanemerket er en god veileder og veiviser til et miljøriktig valg. Man kan få svanemerkede eneboliger, leiligheter og daginstitusjoner. 

Det sikrer dels et godt inneklima, dels at man søker å minske påvirkningen av det ytre miljø mest mulig. Det er ikke mulig å få svanemerket isolasjon, men det er fastsatt en rekke krav til isolasjonsmateriale som skal brukes i svanemerkede boliger.

Det er derfor opprettet en oversikt over stoffer som isolasjonsmateriell ikke må inneholde. Det gjelder bl.a. bromerte flammehemmere og borforbindelser. ROCKWOOL isolasjon inneholder ingen av disse stoffene.

populaert-med-glavaflex-pa-rull17
utviklet-for-norske-forhold17
taklamell-system17
kombitak-med-glava-eps-paroc-steinull17
paroc-takfall-na-i-topp-plate-kvalitet86
oslos-mest-interessant-byggegrop17
na-er-det-nye-krav-til-isolering-av-ror38
effektivt-med-blaseisolering17
ISOVER-Pallet-frit
glava-trollveggen-enkelt-og-robust27
gjor-en-god-investering-i-taket17
bottom of page