BYGGE PÅ

HAR DU BEHOV FOR STØRRE HUS - TILBYGG, PÅBYGG ELLER OMBYGGING ELLER MODERNISERING?

Vi kan bygge om huset ditt, gjøre det mer energieffektivt og moderne. Det er ikke alltid så store grep som må til for å gjøre boligen mer funksjonell. Våre byggmestre har lang erfaring i å se de gode og kostnadseffektive løsningene, og de er eksperter på Enova sine støtteordninger som også du kan ha krav på ved oppgradering av din bolig. Les mer om Enova sine støtteordninger